• Επισκεφτείτε μας

  • Αναζήτηση

Προσωπικό

Γνωρίστε τους καθηγητές σας

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΣΠΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Γιώργος Ασπρίδης εξελέγη Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας το Φεβρουάριο του 2010 και τον Αύγουστο του 2013 εντάχθηκε στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το 2015 εξελέγη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Διδάσκει μαθήματα που αφορούν την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, τις Επιχειρησιακές Επικοινωνίες και τέλος την Επιχειρηματική Ηθική και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων».
Σπούδασε στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και έλαβε το πτυχίο του το 1993. Είναι απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Σεμιναρίου Διοικητικής Επιστήμης του Τμήματος. Αναγορεύθηκε Διδάκτορας του ίδιου Τμήματος το 2004. Το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής του ήταν «Σύγκριση των Συστημάτων για την Αξιολόγηση της Απόδοσης Προσωπικού σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς».
Είναι επισκέπτης Καθηγητής στις Παραγωγικές Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Είναι μέλος του Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ε.Α.Π. στη ΔΕΟ24.
Διετέλεσε Επιστημονικός Συνεργάτης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και αξιολογητής του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και άλλων φορέων.  Έχει εκπαιδεύσει μεγάλο αριθμό στελεχών σε ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια σε θέματα management, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ηγεσίας και επικοινωνίας και δημοσίων υπαλλήλων. Είναι µέλος επιστημονικών ενώσεων και επιστημονικών επιτροπών, κριτής άρθρων και αξιολογητής σε διάφορους φορείς.
Είναι συγγραφέας 11 μονογραφιών και συλλογικών τόμων, έχει συμμετάσχει µε εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη διοίκηση επιχειρήσεων, στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, στην εταιρική επικοινωνία, στη διαχείριση της γνώσης, τις σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων και τέλος στην επιχειρηματική δεοντολογία.
Εμφανίζεται ικανός αριθμός ετεροαναφορών στο δημοσιευμένο έργο από Καθηγητές, ερευνητές, μελετητές, αρθρογράφους, επιστημονικές ιστοσελίδες, διάφορους επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς.

2410 684544

aspridis@teilar.gr

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Ο κύριος Βελισσαρίου Ευστάθιος γεννήθηκε στη Γερμανία και είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών επιστημών του ΑΠΘ και κάτοχος διδακτορικού Διπλώματος από τη Σχολή Πολιτικής Οικονομίας του  Πανεπιστημίου LMU στο Μόναχο. Από το 2005 είναι καθηγητής στο ΤΕΙ Θεσσαλίας (αρχικά) στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και σήμερα στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από το 2000 αποτελεί μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Διετέλεσε επί σειρά ετών προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, καθώς και αντιπρύτανης του ΤΕΙ Θεσσαλίας από το 2013 έως και το 2017.

2410 684 243, 215

belissar@teilar.gr

ΖΥΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Κάτοχος επαγγελματικού τίτλου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 1586
Μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.) απο 1990 εώς 1992 και του Σώματος ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) απο το 1993 μέχρι σήμερα. Με το βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά στην ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε.- Growe Sol στην οποία είμαι και μέτοχος.
Κατά την διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας μου διενήργησα ελέγχους οικονομικών καταστάσεων εταιρειών (Εμπορικές και Βιομηχανικές και  εισηγμένες στο Χ.Α.Α., Κατασκευαστικές, Χρηματιστηριακές, Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Ασφαλιστικές, Χρημ/ριο Παραγώγων Αθηνών), Αμοιβαίων Κεφαλαίων(Α/Κ), Δήμων, Δ.Ε.Υ.Α. και Συνεταιρισμών. Επίσης στην μέχρι τώρα θητεία μου περιλαμβάνονται και ειδικές εργασίες όπως: Ενοποιημένοι ισολογισμοί, Φορολογικοί έλεγχοι, εκτιμήσεις επιχειρήσεων, μετατροπές επιχειρήσεων, εξαγορές επιχειρήσεων, οργάνωση λογιστηρίων, δικαστικές πραγματογνωμοσύνες, κοστολόγηση, διαχειριστικοί έλεγχοι, εκκαθάριση επιχειρήσεων, απογραφή και εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος και τέλος αξιολογήσεις συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Εισηγητής σεμιναρίων στο Οικονομικό Επιμελητηρίο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.). Σύνταξη και δημοσίευση άρθρων για λογαριασμο τοπικών εφημερίδων.

– – – – –

dzigelo@gmail.com

ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η Δρ. Καζαντζή είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Έλαβε το δίπλωμα του Χημικού Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και το μεταπτυχιακό και διδακτορικό της δίπλωμα από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Texas A&M των ΗΠΑ.
Εργάστηκε σε ερευνητικά έργα στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα ως μηχανικός διεργασιών και σύμβουλος μηχανικός σε θέματα διαχείρισης περιβαλλοντικών έργων και αειφορίας. Είναι συνεργαζόμενη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Texas A&M των ΗΠΑ και στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Καρλσρούης στη Γερμανία, ενώ είναι τακτική ερευνητική συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του Qatar.
Έχει λάβει υποτροφίες και βραβεία για το ερευνητικό της έργο στις ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Καλύτερης Επιστημονικής Δημοσίευσης από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Χημικών Μηχανικών (Ετήσιο Συνέδριο 2005). Είναι μέλος του Αμερικανικού Ινστιτούτου Χημικών Μηχανικών (AIChE), του Πανελλήνιου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών και του Συλλόγου Γυναικών Μηχανικών των ΗΠΑ (SWE).
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Διοίκησης Εφοδιαστικής και Παραγωγικών Συστημάτων συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων παροχής υπηρεσιών.

2410 684545

kazantzi@teilar.gr

ΛΕΒΕΝΤΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

Η Θεοδοσία Λεβέντη έλαβε το πτυχίο της από το τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστήμιου και αργότερα απέκτησε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, ενώ η εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σήμερα είναι Καθηγήτρια Εφαρμογών με εξειδίκευση στη «Μηχανογραφημένη Λογιστική» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Έχει διδάξει σε όλα τα τμήματα της Σ.Δ.Ο.  του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας τα μαθήματα «Λογιστική Ι», «Λογιστική ΙΙ», «Μηχανογραφημένη Λογιστική», «Κοστολόγηση» και «Λογιστική Εταιρειών», καθώς και σε μεταπτυχιακά προγράμματα των τμημάτων αυτών. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες.

– – – – –

leventi@teilar.gr

ΛΥΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η Δρ. Κατερίνα Λυρούδη έχει Διδακτορικό στη Χρηματοοικονομική και Μεταπτυχιακό στα Οικονομικά από το Florida Atlantic University, ΗΠΑ και πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.  Έχει διδάξει στα πανεπιστήμια  Florida Atlantic University, USA, ST. Thomas University, USA, NOVA University, USA, στην περίοδο 1987-1994, στο American College of Thessaloniki, Ελλάς, 1995-1997, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 1997-2008, στο ΕΑΠ 2004-σήμερα και στο ΤΕΙ Θεσσαλίας 2016-σήμερα, σε σύνολο, τα παρακάτω μαθήματα:

Α) Προπτυχιακό επίπεδο: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Management), Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά (Introduction to Finance), Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management), Διεθνή Χρηματοοικονομικά (International Financial Management), Τράπεζες και Χρήμα (Money and Banking), Εισαγωγή στην Οικονομική (Principles of Economics), Ανάλυση Επενδύσεων (Investments Analysis), Ανάλυση Χαρτοφυλακίου (Portfolio Analysis), Θεωρία Χαρτοφυλακίου, Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Ι, Οικονομική των ΔΕΚΟ, Μαθηματικά Χρηματοδότησης, Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης, Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής ΙΙ, Εφαρμογές.

Β) Μεταπτυχιακό (ΜΒΑ) επίπεδο: Χρηματοοικονομική Διοίκηση Προχωρημένο Επίπεδο (Advanced Financial Management), Ανάλυση Επενδύσεων και Χαρτοφυλακίου, Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης, Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδυτική Ανάλυση και Διοίκηση.

Έχει επιβλέψει 4 διδακτορικές διατριβές όπου οι δύο ολοκληρώθηκαν και 24 μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες που ολοκληρώθηκαν. Τα ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα είναι στους τομείς της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επενδύσεων και Θεωρίας Χαρτοφυλακίου.  Έχει διεθνή παρουσία με 52 δημοσιεύσεις σε ακαδημαϊκά περιοδικά και 118 ανακοινώσεις εργασιών σε  επιστημονικά συνέδρια.

– – – – –

lyrkat@gmail.com

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ο Αναστάσιος Μιχαηλίδης είναι Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικών Εφαρμογών, στο Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ (1995), ενώ διαθέτει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Αγροτική Οικονομία (ΑΠΘ, 1999) και Διδακτορικό στην Αξιολόγηση Γεωργικών Επενδύσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας (ΑΠΘ, 2004). Παράλληλα διαθέτει και Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στη Διασφάλιση Ποιότητας (ΕΑΠ, 2008.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τις Γεωργικές Εφαρμογές, την Ερευνητική Μεθοδολογία, την Ανάλυση Δεδομένων, την Οικονομετρία, τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη γεωργία, την Ανάπτυξη της Υπαίθρου, τη Διάχυση των Καινοτομιών στο Γεωργικό Τομέα και την Αξιολόγηση Γεωργικών Επενδύσεων. Συμμετείχε σε περισσότερα από 40 ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα της Ελλάδας ή Διεθνή (MARIE SKŁODOWSKA-CURIE, EQUAL, INTERREG, ERASMUS+, TEMPUS, GRUNDTVIG, FP6 & FP7), σε ορισμένα μάλιστα από αυτά ως συντονιστής. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων ενώ παράλληλα υπήρξε κριτής σε περισσότερα από 150 άρθρα. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των διεθνών επιστημονικών περιοδικών SPRINGER PLUS και του American Journal of Agricultural Science and Technology.
Εκτός από το ΑΠΘ διδάσκει “Ποσοτικές Μεθόδους” και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο καθώς και “Μεθοδολογίες και Τεχνικές Έρευνας” στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Διατελεί  Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ) τη διετία 2016-2018.

– – – – –

tassosm@auth.gr

ΜΠΛΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διδακτική Εμπειρία

Από το Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 μέχρι σήμερα) έχει δίδαξε τα μαθήματα: Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης έργων, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Διαχείριση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Σεμινάριο τελειοφοίτων και Εισαγωγή στη Λογιστική. Από τον διορισμό του (Μάρτιος 2005) ως Επίκουρος καθηγητής  και για το διάστημα, εαρινό εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2004-2005 έως και το Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 δίδαξε τα μαθήματα: Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης έργων, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Σεμινάριο Τελειόφοιτων, Ευρωπαϊκή Ένωση και Επιχειρήσεις, Διαχείριση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων, Περιφερειακή Ανάπτυξη. Επιστημονικός Συνεργάτης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, στο τμήμα Διαχείρισης Έργων (2003-2005). Δίδαξε τα μαθήματα: Σεμινάριο Τελειόφοιτων.  Διδασκαλία για συνεχές διάστημα 14 χρόνων, από τον ακαδημαϊκό έτος 1988-1989 έως το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ως ωρομίσθιος επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής, της σχολής Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.) του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Δίδαξε τα μαθήματα: Γεωργική Λογιστική, Τεχνοοικονομική Ανάλυση, Δασικός Τουρισμός, Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Αρχές Οικονομίας.

Επαγγελματική/Ερευνητική Εμπειρία

Διαθέτει πολλά έτη επαγγελματικής/ερευνητικής εμπειρίας στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, σε διάφορα επίπεδα και τομείς. Η επαγγελματική του δραστηριότητα ξεκινά από το έτος 1988 και διακρίνεται σε δύο περιόδους. Η πρώτη αφορά την δραστηριοποίηση του στον ιδιωτικό τομέα από το 1988 (έτος επιστροφής από την Γαλλία) μέχρι τον Αύγουστο του έτους 1995, κατά το οποίο διορίζεται στο ελληνικό δημόσιο και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Παιδείας ως Εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης.
Στην πρώτη περίοδο (1988 – 1995), ως ελεύθερος επαγγελματίας, δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων τόσο στο τομέα της Επαγγελματικής κατάρτισης όσο  και στον τομέα προγραμμάτων του Α! Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (1989-1993) και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών της ιδίας χρονικής περιόδου. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι ήταν ο Επιτόπου Σύμβουλος Διαχείρισης και επικεφαλής της ομάδας έργου για την διαχείριση  του Α! Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Α! Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Α! ΚΠΣ). Κατά την περίοδο αυτή εκπονεί πλήθος τεχνικοοικονομικών μελετών, γεγονός που του επιτρέπει να πάρει το μελετητικό πτυχίο Β! τάξης στην κατηγορία μελετών 23 και Α! τάξης στην κατηγορία 25.  Στο ίδιο διάστημα ξεκινά (Σεπ. 1988) την διδασκαλία στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας, ως έκτακτος εκπαιδευτικός στη σχολή Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.) τμήμα φυτικής παραγωγής  μέχρι την περίοδο 2001/2002 και στη συνέχεια στο τμήμα της Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων μέχρι τον διορισμό του στη θέση του επίκουρου καθηγητή (Μάρτιος 2005).

Για την περίοδο (1988 – 1995), η επαγγελματική του εμπειρία είναι η ακόλουθη:

  1. Υπεύθυνος Εκπόνησης μελετών βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων και εγκατάστασης αρδευτικών συστημάτων σύμφωνα με τις κείμενες κοινοτικές νομοθεσίες, καθώς και εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια των αναπτυξιακών νόμων (1990-1995). Συντονιστής και εκπαιδευτικός σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιήθηκαν από τα , Κέντρο Ενημέρωσης Πρωτογενούς Τομέα «Ο Γεωτεχνικός», ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ Λάρισας, Δήμος Λάρισας, στο πλαίσιο του Α’ ΚΠΣ (1989-1994). 2. Υπεύθυνος Εκπόνησης αναπτυξιακών προγραμμάτων (Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα, LIFE, RECITE ) και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών LEADER I & II (1990 -1995). 3. Επιστημονικός συνεργάτης της Αναπτυξιακής Ελασσόνας Α.Ε.(1993). 4. Σύμβουλος Διαχείρισης του ΠΕΠ Θεσσαλίας του Α΄ Κ.Π.Σ. (1992 -1995), για το διάστημα από 27-2-1992 μέχρι 31-1-1995.

Στην δεύτερη περίοδο (1995- 2004), ως δημόσιος υπάλληλος, διορίζεται στην Δευτεροβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση για 3 έτη (1995-1998). Κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής 1995-1998 αποσπάται για ένα έτος στην Διεύθυνση προγραμματισμού του Δήμου Λάρισας. Στη συνέχεια μετατάσσεται (Απ. 27239/6-8-1998 Απόφαση Υπ. Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης) σε οργανική θέση στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.   Από το Δεκέμβριο του 1998 αποσπάται στην Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ως μέλος της 7μελούς γραμματείας διαχείρισης του Β! Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 1994-1999 και με την λήξη του Β! Π.Ε.Π. Θεσσαλίας αποσπάται στην Διαχειριστική Αρχή του Γ! Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006 μέχρι την υποβολή της παραίτηση του και τον διορισμό του στο ΤΕΙ Λάρισας.

2410 684590

nikosblanas@teilar.gr, nikosmplanas@gmail.com

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Γενικά:

Ο δρ. Νικολόπουλος είναι επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακών Τίτλων στην Λογιστική και στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το πανεπιστήμιο του Dundee, Scotland και Διδακτορικού Τίτλου στον Συνδυασμό Προβλέψεων Νευρωνικών Δικτύων για Οικονομικά Προβλήματα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εκτεταμένη εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικών, δυναμικών συστημάτων και συστημάτων μηχανικής μάθησης σε επενδυτικά προβλήματα. Εκτός από το ΤΕΙ Θεσσαλίας, έχει διδάξει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Κέντρο χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ενώ έχει δώσει σειρά σεμιναρίων στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Εξειδίκευση:

Ο δρ. Νικολόπουλος ειδικεύεται στις χρηματοοικονομικές προβλέψεις και την χρηματοοικονομική μοντελοποίηση με υποδείγματα Μηχανικής Μάθησης και Data Mining. Συγκεκριμένα, η περιοχή εξειδίκευσης του δρος Νικολόπουλου αφορά ανάπτυξη αλγορίθμων για μη-γραμμικά και δυναμικά οικονομικά συστήματα καθώς και για εξόρυξη γνώσης από μη δομημένα οικονομικά κείμενα (text mining). Στο πλαίσιο αυτής δραστηριότητας έχει αναπτύξει και έχει εφαρμόσει σε οικονομικά προβλήματα, μοντέλα κατάστασης χώρου (state space), νευρωνικών δικτύων (Artifitial Neural networks),  δικτύων αποφάσεων (decision trees), κανόνες συσχέτισης (association rules), ανάλυση κατά συστάδες (cluster analysis), κ.λπ. Το τελευταίο διάστημα ερευνά την ποιοτική ανάλυση οικονομικών δεδομένων με ποσοτικές μεθόδους.

Ιστορικό επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας:

Ο δρ. Νικολόπουλος έχει εργαστεί για πολλά χρόνια σαν χρηματοοικονομικός αναλυτής σε χρηματιστηριακές εταιρείες ενώ διετέλεσε Διευθυντής του Τμήματος Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας της Ωμέγα χρηματιστηριακής. Επίσης έχει εργαστεί στην οικονομική διεύθυνση του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) και στην Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων και στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ). Τα έργα που ο δρ. Νικολόπουλος έχει αναλάβει καλύπτουν πληθώρα ζητημάτων χρηματοοικονομικών όπως χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρειών και κλάδων; δημιουργία χαρτοφυλακίων; Ανάπτυξη μοντέλων αγοροπωλησιών μετοχών; διαχείριση κινδύνων; ανάλυση διεθνών κεφαλαιαγορών, κ.λπ. Ως ακαδημαϊκός, ο δρ. Νικολόπουλος έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Έχει διδάξει σε τρία μεταπτυχιακά προγράμματα θέματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών ενώ έχει εκτεταμένη ακαδημαϊκή διοικητική  εμπειρία.

2410 684 678

s.nikolopoulos@teilar.gr

ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Ιωάννης Παπαδημόπουλος είναι Kαθηγητής του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Σπούδασε Νομικά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στη συνέχεια στο Γιούστους Λίεμπεκ Πανεπιστήμιο του Γκίσσεν Γερμανίας, όπου αναγορεύτηκε Διδάκτωρ Νομικής.Η ερευνητική και επαγγελματική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στους κλάδους του Ιδιωτικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου. Υπήρξε μεταδιδακτορικός υπότροφος της Γερμανικής Κυβέρνησης στο Ινστιτούτο Τραπεζικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Ιωάννης Γουτεμβέργιος του Μάινζ Γερμανίας. Διετέλεσε Προϊστάμενος του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων καθώς και Διευθυντής της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής στην Ανωτάτη Ειδική Σχολή Οικονομίας του Ντάρμσταντ Γερμανίας. Έχει διευθύνει ερευνητικά προγράμματα. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει δύο μονογραφίες στη γερμανική γλώσσα και δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων.

– – – – –

papadimopoulos@teilar.gr, J_papadim@otenet.gr

ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Ο Λάμπρος Σδρόλιας είναι Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας στο ευρύτερο Γνωστικό Πεδίο της Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων, της Διοίκησης την Ανθρωπίνων Πόρων και του Στρατηγικού Management. Εργάζεται στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το 1993 ως Επιστημονικός Συνεργάτης και από το 2003 ως Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό.
Είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη (Νοε.1979-Ιουν.1984), καθώς και Πτυχιούχος των Παιδαγωγικών Σπουδών της ΠΑ.ΤΕ.Σ.-Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Αθηνών (1992-1993). Είναι επίσης Διδάκτορας των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Johannes Kepler Universität, Linz-Austria (Μαρ.1986-Δεκ.1991).
Διαθέτει πολυετή και αξιόλογη Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό (πχ. Export Manager στην ΤΣΑΝΤΑΛΗ Α.Ε. και EXALCO Α.Ε., Διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καρδίτσας, κλπ) και Δημόσιο Τομέα (πχ. Ειδικός Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, Υπάλληλος στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, κλπ), ενώ υπήρξε για αρκετά έτη Αναπληρωτής Προϊστάμενος και Προϊστάμενος διαφόρων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας (πρώην Τ.Ε.Ι Λάρισας). Την περίοδο 2016-2017 διετέλεσε εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας.
Το Ερευνητικό του Έργο αποτελείται από 12 μελέτες που εκπονήθηκαν σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο με ίδια συνολική αξία που υπερβαίνει τις 100.000 €. Έχει γράψει 3 Βιβλία, συμμετείχε σε 9 Μονογραφίες σε Συλλογικούς Τόμους, ενώ επιμελήθηκε τη μετάφραση ενός Βιβλίου  στο αντικείμενο του Management. Έχει δημοσιεύσει 56 Επιστημονικά Άρθρα σε Διεθνή και Εθνικά  Περιοδικά με το σύστημα κριτών (τυφλής αξιολόγησης), ενώ εμφανίζει 73 Συμμετοχές σε Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια. Μάλιστα το Ερευνητικό και Συγγραφικό του Έργο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο αφού καταγράφει 76 Ετεροαναφορές. Αποτέλεσε δε ή αποτελεί ενεργό μέλος Επιστημονικών Ομάδων (Advisory Board)  ή  Αξιολογητής Εργασιών (Reviewer) σε 10 Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και σε 5 Διεθνή Συνέδρια.

– – – – –

lsdrolias@teilar.gr

ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο Δημήτρης Τσέλιος είναι Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας και μέλος Ε.Π. από το Μάρτιο του 2005. Κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας (University College Dublin), ΜΔΕ στη Διασφάλιση Ποιότητας και πτυχίο στην Επιστήμη των Υπολογιστών. Έχει συμμετοχή στη σύνταξη διαφόρων δημοσιεύσεων σε επιστημονικά συνέδρια ενώ τα ενδιαφέροντα του σχετίζονται με θέματα Ποιότητας και Λογισμικού Διαχείρισης Έργων. Επίσης συμμετείχε σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του ΤΕΙ Λάρισας και από το 2013 του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

2410 684590

tselios@teilar.gr