• Επισκεφτείτε μας

  • Αναζήτηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΜΒΑ με τρεις ειδικεύσεις»

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του TEI Θεσσαλίας με τίτλο «ΜΒΑ με τρεις ειδικεύσεις», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να διδάξουν στα μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019, να αποστείλουν ή να καταθέσουν στην παρακάτω αναφερόμενη διεύθυνση:

  1. Έντυπο Αίτησης (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://mba.teilar.gr/)
  2. Βιογραφικό σημείωμα

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών της υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται από την 5η Οκτωβρίου 2018 έως την 9η Οκτωβρίου 2018.

Η ανάθεση διδακτικού έργου αφορά στα παρακάτω μαθήματα:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ B΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
1. Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
2. Ανάλυση Επενδύσεων & Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
3. Λογιστική Κόστους & Διοικητική Λογιστική
4. Αποτίμηση – Εξαγορές & Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων
5. Φορολογική και Τραπεζική Νομοθεσία
6. Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
7. Συμπεριφορά Καταναλωτή
8. Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Ηλεκτρονικό Εμπόριο
9. Επικοινωνίες Μάρκετινγκ & Διαφήμιση
10. Διεθνές Μάρκετινγκ & Εξαγωγές
11. Δίκτυα Διανομής, Πωλήσεων & Εφοδιαστική
12. Επιχειρηματικός Σχεδιασμός & Εφαρμογές Στρατηγικής Μάρκετινγκ

Σημείωση:
α) Οι Καθηγητές ΑΕΙ άλλων ιδρυμάτων θα πρέπει να αποστείλουν και υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση υπηρεσίας που θα αναφέρονται η βαθμίδα και τα/ο γνωστικά/ό αντικείμενα/ο διδασκαλίας.

β) Οι παλιοί συνεργάτες του ΠΜΣ μπορούν να υποβάλλουν μόνο αίτηση.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
TEI Θεσσαλίας
Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
Περιφερειακή Οδός Λάρισας-Τρικάλων, Τ.Κ. 41110, Λάρισα
τηλ: 2410684708-709
e-mail: postgraduate@teilar.gr

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Παπαδημόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής


Σχετικά αρχεία: Αίτηση Διδακτικού Έργου 2018-2019 ΜΒΑ